Leveringsvoorwaarden LTAMC di Montegrappa

Ten eerste, Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten met LTAMC di Montegrappa. Hetzij mondeling, schriftelijk dan wel digitaal. Ten tweede, Alleen LTAMC di Montegrappa heeft het recht toestemming te verlenen van deze leveringsvoorwaarden af te wijken. Dit kan uitsluitend schriftelijk. Ten derde, Een ieder die een aankoop doet via LTAMC di Montegrappa geeft daarmee aan deze leveringsvoorwaarden te kennen en te respecteren.
Tenslotte, Als onderdeel van onze leveringsvoorwaarden erkennen en respecteren wij elektronische communicatie.

Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn in Euro’s inclusief 21% btw. ( = Belasting Toegevoegde Waarde )

LTAMC di Montegrappa kan iedere klant een prijsvoordeel toekennen. Dit voordeel wordt bij een bestelling rechtstreeks aan de klant doorberekend. Het voordeel is direct zichtbaar in de winkelmand. De in de webshop vermelde prijzen zijn hierbij het uitgangspunt. Het prijsvoordeel voor klanten die geen Member zijn beperkt zich tot incidentele aanbiedingen. Of geringer prijsvoordeel. En gelden uitsluitend voor Limited Edition pennen.

Verzendkosten

Wij verzenden al onze artikelen zonder bijkomende kosten. Dus geen vrachtkosten of administratiekosten.

Een nieuwe vorm van bezorging is de Persoonlijke Bezorg Service. De kosten hiervoor bedragen €.0.19 per kilometer. Hiervoor geldt dat van de gereden kilometers 100 km niet worden berekend. Enschede fungeert hierbij als begin- en eindpunt. Wij berekenen alle afstanden met behulp van de ANWB routeplanner. Deze vorm van bezorgen is nieuw en wordt als pilot door LTAMC di Montegrappa aangeboden.

Digitaal kopen

Europese regelgeving bepaalt dat iedere digitale aankoop een rechtsgeldige koopovereenkomst is. Daarom resulteert iedere digitale aankoop in een betalingsverplichting. Deze verplichting houdt in dat ieder artikel binnen 10 dagen na bestelling betaald moet zijn. Heeft de klant een artikel besteld maar nog niet betaald moet hij of zij per e-mail een verzoek tot storneren van de bestelling zenden naar info@ltamcdimontegrappa.com. Dit moet gebeuren binnen de voornoemde 10 dagen.

Wijze van betalen

Iedere aankoop wordt vooruit betaald, hetgeen bij digitale aankopen normaal is. U heeft een tweetal mogelijkheden tot betalen : 1. U betaald via bankrekeningnummer: NL 33 KNAB 0258413131 t.n.v. LTAMC di Montegrappa o.v.v. het gekochte artikel. 2. U betaald via Pay.nl of Ideal. In beide gevallen brengen wij u direct op de hoogte wanneer uw betaling op onze rekening is bijgeschreven.

Verzending

In Nederland verzenden wij alle goederen via PostNL. Voor landen buiten Nederland maken wij gebruik van UPS of DHL.

Voor Members is de Persoonlijke Bezorg Service een extra optie voor het ontvangen van de bestelde artikelen. Deze mogelijkheid bestaat alleen voor Nederland.

Levertijden

Wij leveren binnen 10 tot 12 werkdagen na volledige betaling. In het geval dat er van deze levertijd moet worden afgeweken ontvangt u bericht van ons . Ook indien een artikel niet meer leverbaar is, laten wij u dat z.s.m. weten. In beide gevallen nemen wij telefonisch contact met u op.

LTAMC di Montegrappa is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de levertijd!

Beschadigde artikelen

De bezorgdienst biedt u, een door ons, verstuurt pakket beschadigd aan. Wat doet u in zo’n geval? 1. U maakt een aantekening, van de beschadiging, op de pakbon. 2. Nadat u de aantekening heeft gemaakt laat u deze ondertekenen door de bezorger en u ondertekent deze zelf. 3. U ontvangt een kopie van de pakbon van de bezorger. 4. Binnen 72 uur na bezorging informeert u ons over de beschadiging. Dit doet u door een e-mail te zenden aan info@ltamcdimontegrappa.com. In deze mail vermeldt u de aard van de beschadiging en uw naam en telefoonnummer. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op. Tijdens dit telefoongesprek zullen de gerezen problemen zo goed en snel mogelijk worden opgelost.

Alle reclames die binnenkomen meer dan 72 uur na aflevering kunnen niet meer in behandeling genomen worden.

Let op ! Voordat wij een artikel versturen wordt het door ons gecontroleerd op gebreken. Na deze controle wordt het artikel gefotografeerd en daarna zorgvuldig verpakt. Hierna wordt het verzonden. Wij versturen uitsluitend artikelen zonder gebreken. Desondanks kan het gebeuren dat een artikel tijdens transport beschadigd raakt.

Garantiebepalingen

Zie hoofdstuk garantie.

Toevoeging op garantiebepalingen: In het geval dat u aanspraak moet maken op garantie stuurt u een e-mail naar info@ltamcdimontegrappa.com o.v.v. uw naam, telefoonnummer en de reden van uw aanspraak op garantie. Wij nemen dan contact met u op. Op deze manier dragen wij zorg voor een snelle afhandeling. Let op! Vergeet niet uw garantiebewijs mee te sturen.

Terugname

Limited Edition pennen zijn pennen die op naam en nummer geleverd worden. Derhalve worden zij niet, of slechts bij hoge uitzondering, binnen 5 dagen na aflevering, retour genomen. Het kan zijn dat u van oordeel bent dat u, na voornoemde 5 dagen, toch recht op retourzending heeft. In dat geval richt u een e-mail aan: info@ltamcdimontegrappa.com. In deze e-mail geeft u de reden van uw verzoek aan. Uw argumenten worden dan afgewogen tegen onze regels. Hierna nemen wij contact met u op. Het is mogelijk dat het retour zenden van uw Limited Edition pen kosten met zich meebrengt.

Configurator, Amphora, Bespoke of Arte pennen worden nooit teruggenomen ! Deze pennen zijn door u ontworpen en speciaal voor u vervaardigd.

Producten welke niet onder de bovenstaande categorieën vallen hebben 8 dagen recht van van retour.

Rechtspositie

Op alle koopovereenkomsten met LTAMC di Montegrappa is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter.

Privacybeleid

Zie hiervoor de pagina “Privacy Beleid”

Naam: LTAMC di Montegrappa
Adres: Hooiraamhoek 80
Postcode+Woonplaats: 7546 MB Enschede

Telefoonnummer: +31 6 55 75 33 82

E-mail adres: info@ltamcdimontegrappa.com

Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland K.v.K. Enschede nummer 73825816

BTW nummer: NL02672348B03

Naar Home pagina