Wanneer en hoe lang heeft u recht op garantie?

Hoe lang heeft u garantie op een Montegrappa pen?
Een ieder die een Montegrappa pen koopt heeft recht 24 maanden garantie, vanaf de datum van levering. Dit geldt voor defecten. Voor eventuele fabricagefouten geldt een garantietermijn die levenslang is. Uitsluitend onderdelen die door een geautoriseerde Montegrappa dealer defect zijn bevonden, worden onder garantie gerepareerd of vervangen. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, dient u het garantiecertificaat, ingevuld en afgestempeld, te overhandigen aan de dealer.

Welke gebeurtenissen zijn uitgesloten van garantie?
Van garantie zijn uitgesloten: schade’s als gevolg van ongelukken, oneigenlijk of verkeerd gebruik. Verder zijn uitgesloten defecten welke veroorzaakt zijn door met name directe blootstelling aan zonnestralen en/of hoge temperaturen. Ook ongeautoriseerde reparaties of aanpassingen, evenals de gevolgen van normale slijtage en veroudering zijn uitgesloten. Evenals diefstal en/of verlies.